ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Βασική εφαρμογή τους στα αγροτικά μηχανήματα & μηχανήματα κήπου

Περιγραφή

  • Βασική εφαρμογή τους στα αγροτικά μηχανήματα & μηχανήματα κήπου
  • Ιμάντες μικρού πάχους με μεγάλη αντοχή
  • Επιτρέπουν την αντίστροφη κάμψη
  • Αντοχή στις μεγάλες θερμοκρασίες
  • Εφαρμογή σε μικρή διαμέτρο τροχαλίας, σε σχέση με τους κλασικούς ιμάντες