ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Προσαρμόζεται στο κατάλληλο μήκος με τη βοήθεια συνδέσμων.

Περιγραφή

• Προσαρμόζεται στο κατάλληλο μήκος με τη βοήθεια συνδέσμων.
• Μεγάλη ενίσχυση.
• Προτείνονται για περιορισμένη χρήση.
• Εύκολη τοποθέτηση χωρίς αποσυναρμολόγηση του μηχανήματος.
• Κατάλληλο για δοκιμές καινούριων μηχανημάτων.