ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ HA-HB

Κατάλληλα για θεριζοαλωνιστικές μηχανές

Περιγραφή

  • Για την ικανοποίηση ειδικών απαιτήσεων για υψηλά φορτία
  • Κατάλληλα για θεριζοαλωνιστικές μηχανές