ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΣ ΔΟΝΤΙ ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ

Κατάλληλο για συγχρονισμένη κίνηση χωρίς τα μειονεκτήματα της αλυσίδας και των γραναζιών

Περιγραφή

• Κατάλληλο για συγχρονισμένη κίνηση χωρίς τα μειονεκτήματα της αλυσίδας και των γραναζιών.
• Ικανότητα υψηλής μετάδοσης κίνησης με μεγάλη απόδοση.
• Μείωση θορύβου συγκρινόμενο με τα γρανάζια και την αλυσίδα
• Δεν χρειάζεται συντήρηση
• Τα χαρακτηριστικά του : μικρό βάρος – λεπτό – εύκαμπτο, επιτρέπουν την εξοικονόμηση χώρου.
• Για την ομαλή λειτουργία τους πρέπει να δουλεύουν από -30οC – +90oC .