ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΟΝΤΙ STD-HTD ΜΟΝΗΣ & ΔΙΠΛΗΣ (DUPLEX) ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ

Ιμάντες χρονισμού με στρογγυλό προφίλ δοντιού το οποίο παρέχει μεγαλύτερη μεταβιβαζόμενη δύναμη και συνεπώς επέκταση των πεδίων εφαρμογής των ιμάντων συγχρονισμού

Περιγραφή

  • Ιμάντες χρονισμού με στρογγυλό προφίλ δοντιού μονής και διπλής οδόντωσης, το οποίο παρέχει μεγαλύτερη μεταβιβαζόμενη δύναμη και συνεπώς επέκταση των πεδίων εφαρμογής των ιμάντων συγχρονισμού
  • Αντικατάσταση της μετάδοσης με αλυσίδα ή γρανάζια
  • Διευρύνει το σύνολο των εφαρμογών του λόγω της μεγαλύτερης μεταβιβαζόμενης ικανότητας του
  • Μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας
  • Μείωση θορύβου και μικρότερο κόστος