ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ

Ιμάντες συγχρονισμού με στρογγυλό προφίλ δοντιού πολύ μεγάλης ικανότητας μετάδοσης κίνησης περίπου διπλάσια από το SUPER TORQUE

Περιγραφή

Υψηλής Ροπής MEGA TORQUE:

  • Ιμάντες συγχρονισμού με στρογγυλό προφίλ δοντιού πολύ μεγάλης ικανότητας μετάδοσης κίνησης περίπου διπλάσια από το SUPER TORQUE
  • Αντικατάσταση της μετάδοσης με αλυσίδα ή γρανάζια
  • Διευρύνει το σύνολο των εφαρμογών του λόγω της μεγαλύτερης μεταβιβαζόμενης ικανότητας του
  • Μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας

Πολύ Υψηλής Ροπής GIGA TORQUE:

Ο δυνατότερος Ιμάντας στην αγορά

  • Ιμάντες συγχρονισμού με στρογγυλό προφίλ δοντιού πάρα πολύ υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό αλλά και υψηλής ευκαμψίας λόγω της ενίσχυσης του με Carbon
  • Αντικατάσταση της μετάδοσης με αλυσίδα ή γρανάζια
  • Διευρύνει το σύνολο των εφαρμογών του λογώ της πολύ μεγάλης μεταβιβαζόμενης ικανότητας του
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Μείωση θορύβου τουλάχιστον κατά 18% από τους standard τύπους
  • Μείωση του βάρους και ελαχιστοποίηση του χώρου όπου εφαρμόζονται αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μικρότερα πλάτη σε σχέση με τα standard